Jak vyplnit daňové přiznání 2013 a možnosti podání

Pokud jste se rozhodli podnikat, zároveň se tím zavazujete k plnění určitých povinností. Jednou z nich je také pravidelné podání daňového přiznání na finančním úřadu, u nějž jste provedli platnou registraci k dani z příjmů fyzických osob. Jak vyplnit daňové přiznání 2013 si tak klade jako otázku každoročně velké množstbí podnikatelů. V našem článku si řekneme podrobnosti ohledně správného vyplnění a podání takového formuláře a také nastíníme možnosti efektivní komunikace s úřadem elektronickou formou.

Vyplňujeme správný formulář

Řada lidí se dnes s poléhá na tzv. "interaktivní" formuláře, které jsou zveřejňovány na finančních a podnikatelských webech v podobě tabulky v Excelu. Někteří pak mají problém takový formulář vůbec otevřít, protože např. Open Office jej nezobrazí korektně, resp. jej neumožní korektně vyplnit. Pro lidi s vyššími příjmy zde pak jsou ještě různé restrikce a je nutno si třeba zaplatit "lepší" verzi. Přitom není nic jednoduššího, než vyplnit daňové přiznání přímo na webu daňové správy a nezabývat se polofunkčními nesmysly. Pokud by vás to však přesto zajímalo, zde se jim věnujeme podrobněji. Více...Minimální výše záloh
Víte kolik musíte  
státu měsíčně platit?

Tiskopisy ke stažení
Stáhněte si formuláře  
pro sociální pojištění.

Zdravotní pojištění 2013
Víte kolik budete platit  
a jaké jsou vaše povinnosti?